Angelina Jolie

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1975 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Bọn trẻ: 6
  • Hàng năm: 643.862.960.079 ₫
  • Hàng tháng: 53.655.246.673 ₫
  • Hàng tuần: 12.381.980.002 ₫
  • Hàng ngày: 2.476.396.000 ₫
Angelina Jolie

Notification: the salarychecker is based on a 5 days working week and two weeks holiday per year Forbes 2018: $28 million Forbes 2016: $8 million Forbes July 2014: $18 million Forbes June 2013: $33 million Forbes June 2012: $20 million Forbes June 2011: $30 million

Nguồn

Update: 2018-8

loading...
Loading...