Bill Gates

  • Đồng sáng lập và Cố vấn công nghệ của Microsoft
  • Năm sinh: 1955 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 3
  • Hàng năm: 60.703.498.965.687 ₫
  • Hàng tháng: 5.058.624.913.807 ₫
  • Hàng tuần: 1.167.374.980.109 ₫
  • Hàng ngày: 233.474.996.022 ₫
Bill Gates

Note: the VIP Salary Check is based on a 5 days working week and 2 weeks holiday per year. Fictional income calculated by subtracting the net worth of 2015 from the 2016 net worth. Net worth 2016: $81.8 billion Net worth 2015: $79.2 billion

Nguồn

Update: 2018-10

loading...