Johnny Depp

  • Diễn viên nam
  • Năm sinh: 1963 Hoa Kỳ
  • Ly dị
  • Bọn trẻ: 2
  • Hàng năm: 1.111.891.262.055 ₫
  • Hàng tháng: 92.657.605.171 ₫
  • Hàng tuần: 21.382.524.270 ₫
  • Hàng ngày: 4.276.504.854 ₫
Johnny Depp

Earnings overview: Forbes June 2011: $50 million Forbes May 2012: $30 million Forbes June 2015: $30 million Forbes July 2016: $48 million

Nguồn

Update: 2016-8

loading...
Loading...