Ram Nath Kovind

  • Tổng thống Ấn Độ
  • Năm sinh: 1945 Ấn Độ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 2
  • Hàng năm: 19.286.152.586 ₫
  • Hàng tháng: 1.607.179.382 ₫
  • Hàng tuần: 370.887.550 ₫
  • Hàng ngày: 74.177.510 ₫
Ram Nath Kovind

Nguồn

Update: 2018-8

loading...