Steven Spielberg

  • Đạo diễn phim
  • Năm sinh: 1946 Hoa Kỳ
  • Đã lập gia đình
  • Con cái: 8
  • Hàng năm: 2.334.749.960.218 ₫
  • Hàng tháng: 194.562.496.685 ₫
  • Hàng tuần: 44.899.037.696 ₫
  • Hàng ngày: 8.979.807.539 ₫
Steven Spielberg

Notification: the salarychecker is based on a 5 days working week and two weeks holiday per year. Forbes June 2013: $100 million Forbes May 2012: $130 million Vanityfair 2011 earnings: $107 million VanityFair 2010 earnings: 80 million Forbes: 107 million.

Nguồn

Update: 2013-6

loading...
Loading...