Sống và Làm việc Thời kỳ Virus corona

Khủng hoảng Virus corona: Bạn có các quyền lợi nào liên quan đến nghỉ ốm, sức khỏe, an toàn lao động và an sinh xã hội?

Cuộc khủng hoảng Virus Corona đặt ra những thách thức cho cả người sử dụng lao động và người lao động.Hãy kiểm tra kỹ các quyền lợi của bạn là gì, để bạn có thể dựa vào chúng khi cần thiết.

loading...
 
 
 
Loading...