Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 01-01-2017 đến 31-12-2017.

Cập nhập ngày 27-12-2017
Mức lương tối thiểu trong bảng tính theo VND (Đồng (Việt Nam))
Vùng Mức lương tối thiểu hàng tháng
Vùng I
3.750.000,00
Vùng II
3.320.000,00
Vùng III
2.900.000,00
Vùng IV
2.580.000,00
loading...
 
 
 
Loading...