Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 01-01-2018 đến 31-12-2018.

Cập nhập ngày 29-12-2018
Mức lương tối thiểu trong bảng tính theo VND (Đồng (Việt Nam))
Vùng Mức lương tối thiểu hàng tháng
Vùng I
3.980.000,00
Vùng II
3.530.000,00
Vùng III
3.090.000,00
Vùng IV
2.760.000,00
loading...
 
 
 
Loading...