Mức lương tối thiểu tại Việt Nam áp dụng từ ngày 01-01-2019 đến 31-12-2019.

Cập nhập ngày 29-12-2018
Mức lương tối thiểu trong bảng tính theo VND (Đồng (Việt Nam))
Vùng Mức lương tối thiểu hàng tháng
Vùng I
4.180.000,00
Vùng II
3.710.000,00
Vùng III
3.250.000,00
Vùng IV
2.920.000,00
loading...
 
 
 
Loading...