Floyd Mayweather

  • Vận động viên
  • Năm sinh: 1977 USA
  • Bạn gái
  • Bọn trẻ: 4
  • Hàng năm: 6.675.034.731 ₫
  • Hàng tháng: 556.252.894 ₫
  • Hàng tuần: 128.366.053 ₫
  • Hàng ngày: 25.673.211 ₫
Floyd Mayweather

Earning overview: Forbes June 2018: $285 million Forbes June 2016: $44 million Forbes June 2015: $300 million Forbes June 2014: $105 million ESPN April 2014: $73.5 million, without endorsements Forbes June 2013:$34 million Forbes May 2012: $85 million

Nguồn

Update: 2018-6

loading...
Loading...