Lionel Messi
Cầu thủ bóng đá FC Barcelona
Năm sinh: 1987 Ác -hen- ti- na
Bạn gái
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.816.933.015.980,00
 • Hàng tháng: VND 151.411.084.665,00
 • Hàng tuần: VND 34.941.019.538,00
 • Hàng ngày: VND 4.977.898.674,00
Donald Trump
Tổng thống Hoa Kỳ
Năm sinh: 1946 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 5
 • Hàng năm: VND 9.084.665.080,00
 • Hàng tháng: VND 757.055.423,00
 • Hàng tuần: VND 174.705.098,00
 • Hàng ngày: VND 24.889.493,00
Angelina Jolie
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1975 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 6
 • Hàng năm: VND 408.809.928.596,00
 • Hàng tháng: VND 34.067.494.050,00
 • Hàng tuần: VND 7.861.729.396,00
 • Hàng ngày: VND 1.120.027.202,00
Johnny Depp
Nam diễn viên
Năm sinh: 1963 Hoa Kỳ
Bạn gái
Con cái: 2
Ly dị
 • Hàng năm: VND 1.090.159.809.590,00
 • Hàng tháng: VND 90.846.650.799,00
 • Hàng tuần: VND 20.964.611.723,00
 • Hàng ngày: VND 2.986.739.204,00
Daniel Radcliffe (Harry Potter)
Nam diễn viên (Harry Potter)
Năm sinh: 1989 Vương quốc Anh
Độc thân
 • Hàng năm: VND 1.550.237.134.210,00
 • Hàng tháng: VND 129.186.427.851,00
 • Hàng tuần: VND 29.812.252.581,00
 • Hàng ngày: VND 4.247.225.025,00
Wayne Rooney
Cầu thủ bóng đá Manchester United
Năm sinh: 1985 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 535.995.239.714,00
 • Hàng tháng: VND 44.666.269.976,00
 • Hàng tuần: VND 10.307.600.764,00
 • Hàng ngày: VND 1.468.480.109,00
Andy Murray
Vận động viên quần vợt nam
Năm sinh: 1987 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 0
 • Hàng năm: VND 522.368.242.095,00
 • Hàng tháng: VND 43.530.686.841,00
 • Hàng tuần: VND 10.045.543.117,00
 • Hàng ngày: VND 1.431.145.869,00
Lady Gaga
Ca sỹ nữ, Nhạc sỹ nữ
Năm sinh: 1986 Hoa Kỳ
Bạn trai
 • Hàng năm: VND 1.339.988.099.290,00
 • Hàng tháng: VND 111.665.674.940,00
 • Hàng tuần: VND 25.769.001.909,00
 • Hàng ngày: VND 3.671.200.272,00
Rafael Nadal
Vận động viên quần vợt nam
Năm sinh: 1986 Tây Ban Nha
Bạn gái
Con cái: 0
 • Hàng năm: VND 851.687.351.241,00
 • Hàng tháng: VND 70.973.945.937,00
 • Hàng tuần: VND 16.378.602.908,00
 • Hàng ngày: VND 2.333.390.003,00
Steven Spielberg
Đạo diễn phim
Năm sinh: 1946 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 8
 • Hàng năm: VND 2.271.166.269.980,00
 • Hàng tháng: VND 189.263.855.831,00
 • Hàng tuần: VND 43.676.274.423,00
 • Hàng ngày: VND 6.222.373.342,00
Jeremy Clarkson
Chương trình truyền hình, nhà văn, nhà báo
Năm sinh: 1960 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 287.580.221.998,00
 • Hàng tháng: VND 23.965.018.500,00
 • Hàng tuần: VND 5.530.388.885,00
 • Hàng ngày: VND 787.891.019,00
Bill Gates
Đồng sáng lập và Cố vấn công nghệ của Microsoft
Năm sinh: 1955 Hoa Kỳ
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 59.050.323.019.400,00
 • Hàng tháng: VND 4.920.860.251.620,00
 • Hàng tuần: VND 1.135.583.134.990,00
 • Hàng ngày: VND 161.781.706.902,00
Elizabeth II
Hoàng hậu Vương quốc Anh
Năm sinh: 1926 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 4
 • Hàng năm: VND 1.201.246.552.300,00
 • Hàng tháng: VND 100.103.879.359,00
 • Hàng tuần: VND 23.100.895.237,00
 • Hàng ngày: VND 3.291.086.445,00
Rihanna
Ca sĩ, Nhạc sĩ
Năm sinh: 1988 Barbados
 • Hàng năm: VND 817.619.857.191,00
 • Hàng tháng: VND 68.134.988.099,00
 • Hàng tuần: VND 15.723.458.792,00
 • Hàng ngày: VND 2.240.054.403,00
Lewis Hamilton
Công thức 1 cuộc đua xe lái xe Mercedes
Năm sinh: 1985 Vương quốc Anh
Độc thân
Con cái: 0
 • Hàng năm: VND 1.044.736.484.190,00
 • Hàng tháng: VND 87.061.373.682,00
 • Hàng tuần: VND 20.091.086.234,00
 • Hàng ngày: VND 2.862.291.738,00
JK Rowling
Nhà văn nữ
Năm sinh: 1965 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 3
 • Hàng năm: VND 2.157.607.956.480,00
 • Hàng tháng: VND 179.800.663.040,00
 • Hàng tuần: VND 41.492.460.701,00
 • Hàng ngày: VND 5.911.254.675,00
Simon Cowell
TV sản xuất
Năm sinh: 1959 Vương quốc Anh
Bạn gái
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 1.303.097.880.930,00
 • Hàng tháng: VND 108.591.490.077,00
 • Hàng tuần: VND 25.059.574.633,00
 • Hàng ngày: VND 3.570.131.181,00
Emma Watson
Nữ diễn viên
Năm sinh: 1990 Pháp
Độc thân
 • Hàng năm: VND 449.344.096.872,00
 • Hàng tháng: VND 37.445.341.406,00
 • Hàng tuần: VND 8.641.232.632,00
 • Hàng ngày: VND 1.231.079.717,00
Charles
Hoàng tử Wales
Năm sinh: 1948 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 599.125.462.496,00
 • Hàng tháng: VND 49.927.121.875,00
 • Hàng tuần: VND 11.521.643.510,00
 • Hàng ngày: VND 1.641.439.623,00
Lakshmi Mittal
Giám đốc điều hành, Chủ tịch Arcelor Mittal
Năm sinh: 1950 Ấn Độ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 52.009.707.582,00
 • Hàng tháng: VND 4.334.142.299,00
 • Hàng tuần: VND 1.000.186.684,00
 • Hàng ngày: VND 142.492.350,00
Kate Moss
mô hình
Năm sinh: 1974 Vương quốc Anh
Đã lập gia đình
Con cái: 1
 • Hàng năm: VND 113.558.313.499,00
 • Hàng tháng: VND 9.463.192.792,00
 • Hàng tuần: VND 2.183.813.721,00
 • Hàng ngày: VND 311.118.667,00
Sachin Tendulkar
Nghỉ hưu Cầu thủ cri-kê
Năm sinh: 1973 Ấn Độ
Đã lập gia đình
Con cái: 2
 • Hàng năm: VND 422.436.926.216,00
 • Hàng tháng: VND 35.203.077.185,00
 • Hàng tuần: VND 8.123.787.043,00
 • Hàng ngày: VND 1.157.361.442,00
Cite this page © WageIndicator 2017 - Luong.com.vn - Thu nhập của VIP