George Soros

  • Quản lý quỹ đầu tư
  • Năm sinh: 1930 Hungary
  • Ly dị
  • Con cái: 5
  • Hàng năm: 93.389.998.408.749 ₫
  • Hàng tháng: 7.782.499.867.396 ₫
  • Hàng tuần: 1.795.961.507.861 ₫
  • Hàng ngày: 359.192.301.572 ₫
George Soros

Forbes March 2015: net worth $24.2 billion Forbes Feb. 2014: earnings $4billion Salary of 2009 is published according the NYT, net worth of 2013 according Bloomberg.

Nguồn

Update: 2015-3

loading...
Loading...