George Soros

  • Nhà từ thiện
  • Năm sinh: 1930 Hungary
  • Ly dị
  • Bọn trẻ: 5
  • Hàng năm: 0,00 US$
  • Hàng tháng: 0,00 US$
  • Hàng tuần: 0,00 US$
  • Hàng ngày: 0,00 US$
George Soros

Forbes Feb 2019: networth $8.3 billion Forbes March 2015: net worth $24.2 billion Forbes Feb. 2014: earnings $4billion Salary of 2009 is published according the NYT, net worth of 2013 according Bloomberg.

Nguồn

Update: 2019-2

loading...
Loading...