Lương Heidi Klum

  • Người mẫu thời trang
  • Năm sinh: 1973 Đức
  • Hàng năm: 487.548.101.918 ₫
  • Hàng tháng: 40.629.008.493 ₫
  • Hàng tuần: 9.375.925.037 ₫
  • Hàng ngày: 1.875.185.007 ₫
Heidi Klum

Forbes November 2017: $21 million
Forbes October 2016: $19 million
Gobankingrates May 2016: $20 million
Forbes June 2011: $20 million
Forbes May 2010: $16 million

Nguồn

Update: 2018-1


loading...
 
 
 
Loading...