Lương Kate Moss

  • Người mẫu thời trang
  • Năm sinh: 1974 Vương quốc Anh
  • Hàng năm: 261.980.625.737 ₫
  • Hàng tháng: 21.831.718.811 ₫
  • Hàng tuần: 5.038.088.956 ₫
  • Hàng ngày: 1.007.617.791 ₫
Kate Moss

Notification: the salarychecker is based on a 5 days working week and two weeks holiday per year
Daily Mail Sept. 2019: Kate Moss, made £9m last year.
Forbes August 2016: $5 million
Forbes August 2013/14 $5.7 million
Forbes May 2012: $9million
Forbes May 2011: $13 million
Forbes 2010: $9 million

Nguồn

Update: 2019-9


loading...
 
 
 
Loading...